‘’BC YAPI’’ faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri engellemek, sağlıklı ve  güvenli çalışma ortamı yaratmak, şirketin en üst düzey yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.


Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda temel ilkelerimiz:

  • ‘’Çevre boyutları ve İş Sağlığı Güvenliği’’tehlikeleri ile ilgili yasal gerekliliklere uymak ve müşteri beklentilerini karşılamak,
  •  Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşları bilinçlendirmek,
  •  Meslek hastalığı ve iş kazalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak,
  •  Çevre kirliliğini kaynağında önlemek, önlenemiyor ise kontrol altında tutmak,
  •  Üretim ve destek faaliyetlerimizden kaynaklanan, başta sac atığı olmak üzere atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek,
  •  Kaynakları verimli kullanmak,  İSG ve Çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

 

‘’BC YAPI’’ olarak benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi taahhüt etmekteyiz.